Highlight Articles

บทความเด่นด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สีสันกับชีวิต

สีสันมีอยู่รอบตัวพวกเรา ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็พบกับสีสัน สีเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ให้พวกเราจดจำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีสันในทางการตลาด สัญลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ แม้แต่อัญมณีก็มีสีสันมากมาย และแต่ละชนิดยังมีความหมายในตัวมันเอง โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความนี้

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
ความยั่งยืน: จุดเปลี่ยนอนาคตของอุตสาหกรรมเพชร

ปัจจุบันธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในแง่ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นำมาซึ่งประเด็นหลากหลายที่ธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญ ซึ่งหากยังคงรักษาแนวโน้มเชิงบวกและสื่อสารประเด็นนี้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเน้นความยั่งยืนมากขึ้นนี้ก็จะช่วยให้บริษัท องค์กร และชุมชนมีความแข็งแกร่ง ยืดหยุ่นรับสถานการณ์ได้ดี ตลอดจนทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างความยั่งยืนส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคอย่างไร อ่านรายละเอียดได้จากบทความนี้


โอกาสนั้นเกิดขึ้นในทุกๆ ที่ แม้ว่าจะเป็นในช่วงสถานการณ์แห่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังมีส่วนเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของช่องทางออนไลน์ให้ขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด แต่การมองหาตลาดที่มีลูกค้าจำนวนมากและมีกำลังซื้อสูง เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เราควรเลือกอย่างไร Amazon.com ตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละเดือนมีผู้เข้าใช้งานกว่า 197 ล้านคน จึงนับว่าเป็นตลาดออนไลน์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี การเข้าสู่ตลาดนี้จะต้องทำอย่างไร มีขั้นตอน ข้อกำหนดอะไรบ้าง สามารถอ่านแนวทางได้จากบทความนี้

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของปี 2565 มีมูลค่า 6,574.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 167.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคำ) ในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2565 มีมูลค่า 2,531.62 ล้านดอลาร์สหรัฐ เติบโตร้อยละ 41.22 โดยมีปัจจัยสนับสนุนอย่างดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก (Global Manufacturing PMI) ยืนอยู่ในระดับเหนือ 50 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเมืองของบางประเทศทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น สามารถติดตามอ่านเนื้อหาได้ในบทความ

จากคำถามที่ว่า ธุรกิจประสบความความสำเร็จหรือไม่? กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำอยู่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่? KPIs จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยตอบคำถามเหล่านี้ให้กับธุรกิจได้ นอกจากนี้แล้ว ธุรกิจเครื่องประดับสามารถนำ KPIs ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง สามารถติดตามได้จากบทความนี้

หลังจากที่คู่รักจำนวนมากทั่วโลกได้เลื่อนจัดงานแต่งงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ก็ได้กลับมาจัดงานในปี 2022 ซึ่งมีแนวโน้มใช้จ่ายในงานแต่งงานรวมถึงเครื่องประดับที่ใช้ในพิธีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดเครื่องประดับของโลกกลับมาเฟื่องฟูในปีนี้ โดยตลาดเครื่องประดับแต่งงานที่น่าสนใจและมีแนวโน้มขยายตัวดี เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และสหราชาณาจักร ติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้

ดาวเดวิด ที่รู้จักกันดีในฐานะสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศอิสราเอล ชาวยิว รวมถึงศาสนายูดาห์ โดยที่มาของดาวนี้มาจากไหน และทำไมถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศอิสราเอล และชาวยิว สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีมูลค่าการบริโภคภายในประเทศสูง ทั้งยังนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมาก รวมไปถึงสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด 19 เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ จนกระทั้งแก้ไขด้วยนโยบายการเงินและการคลังอย่างเร่งด่วน ทำให้ตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบด้วย เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดถูกแก้ไข กำลังซื้อของผู้บริโภคได้กลับมาส่งผลให้ทิศทางตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สินค้าประเภทไหนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นติดตามได้จากบทความนี้

ปัจจุบันอุปสงค์พลอยสีในตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากพลอยสีระดับ Big Three อย่างทับทิม แซปไฟร์ และมรกต แล้วพลอยสีประเภทอื่นก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้น อาทิเช่น สปิเนล พาราอิบาทัวร์มาลีน แทนซาไนต์ อะความารีน คริโซเบริลตาแมว มอร์แกไนต์ มูนสโตน และโอปอ ซึ่งสถานการณ์ตลาดพลอยสีในจีนและความต้องการของผู้บริโภคจีนเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

ในช่วงที่ผ่านมากระแสสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นที่รู้จัก เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่มีการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรกันมากขึ้น โดยมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยอย่างคริปโทเคอร์เรนซีสกุลสำคัญ เช่น บิตคอยน์ (BTC) อีเทอเรียม (ETH) หรือไบแนนซ์ (BNB) ที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันแล้วยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า NFT ที่เข้ามามีบทบาทในแวดวงภาพวาด งานศิลปะ เพลง วิดีโอ เกม รวมทั้งอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเริ่มมีแบรนด์เนมระดับโลกให้ความสนใจก้าวเข้ามาในตลาดนี้หลายรายแล้ว NFT จึงกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่คนทั่วโลกกำลังจับตามองและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เพอริโดคุณภาพดีมีมูลค่าสูงจะมีสีเขียวบริสุทธิ์และมีขนาดใหญ่ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดการค้าขายอัญมณี พลอยเพอริโดนั้นสามารถพบได้ทั่วโลก โดยแหล่งกำเนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเพอริโดคุณภาพดีคือ เมืองโมกก ประเทศเมียนมา ในพื้นที่ Pyaung-Gaung ซึ่งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโมกก เพอริโดในแหล่งนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

ในช่วงสถานการณ์ที่มีความผันผวนนั้น โลหะมีค่าอย่างทองคำมักกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนมือเก๋าและหน้าใหม่ต่างให้ความสนใจ แต่นอกจากทองคำแล้ว โลหะเงินยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีอุปสงค์เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในแง่ของการลงทุน หากแต่มีการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งการทำเป็นเครื่องประดับ ซึ่งล้วนแต่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วโอกาสของโลหะเงินในอุตสาหกรรมหลักๆ จะเป็นอย่างไร เครื่องประดับเงินมีทิศทางเติบโตแบบไหน ตามอ่านได้ในบทความนี้

ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างเร่งปรับตัวมองหาช่องทางการค้าใหม่ๆ ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดรับกับโอกาสที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมและการใช้ชีวิตของผู้คนที่ต่างมีมุมมองและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤติโควิด-19 โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยีบริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Next Normal ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ แนวทางการปรับกลยุทธ์ตามเทรนด์ Next Normal เป็นอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

ปี 2021 นั้น จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวและมองไปข้างหน้า เนื่องจากเราได้เห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศที่หยุดชะงักเริ่มกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง การถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางก้าวสู่อนาคต โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมาเป็นช่องทางสำคัญที่ภาคธุรกิจใช้สื่อสารการตลาดสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีตัวอย่างในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์น้องใหม่ที่ก้าวขึ้นมาด้วยสื่อออนไลน์ รวมทั้งการเข้าใจดิจิทัลเจนที่เป็นกลุ่มผู้ซื้อสำคัญในยุคนี้ จะมีเนื้อหาอย่างไรตามอ่านได้ในบทความ

‘อะเมโซไนท์’ หรือถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘หยกแห่งอะเมซอน’ (Amazon Jade)แม้ว่าจะมีชื่อมาจากชื่อของลุ่มน้ำและป่า Amazon หากแต่พลอยชนิดนี้กลับไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากบริเวณดังกล่าว ที่มาของชื่อและความเชื่อต่างๆ ของเจ้าอัญมณีแสนสวยนี้คืออะไร สามารถติดตามได้จากบทความนี้

ซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดผู้บริโภคเครื่องประดับรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ประชากรมีกำลังซื้อสูง แม้ว่าจะมีแหล่งวัตถุดิบโลหะมีค่าและอัญมณี รวมถึงผลิตเครื่องประดับได้เองในประเทศ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยไม่ถึง 1% ดังนั้น การฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบียในรอบ 32 ปีนี้ จะทำให้เกิดความร่วมมือกันทั้งการค้าและการลงทุน ก็น่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าศักยภาพไปยังตลาดซาอุดีอาระเบียได้มากขึ้น ติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้ที่

พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต้องจับตามองความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งการลงทุนในเทคโนโลยีด้านข้อมูลน่าจะถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกทุกวันนี้เพื่อจะได้กำหนดอนาคตและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราในการตัดสินใจผ่านการคิดวิเคราะห์และนำไปลงมือปฏิบัติ แต่ขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีมาใช้จนเกินความเหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจศักยภาพตลอดจนข้อจำกัดของเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดได้จากบทความนี้

อัญมณี Big 4 ได้แก่ เพชร ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต ยังคงเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาอัญมณีทั้งปวง ผู้คนมักซื้อไว้เพื่อสะสมเป็นมรดกตกทอด เป็นของขวัญ ของแต่งงาน และลงทุนเพื่อการเก็งกำไรในระยะยาว ซึ่งตลาดอัญมณี Big 4 มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ จากการขับเคลื่อนของผู้บริโภคอัญมณีหลักของโลกซึ่งมีกำลังซื้อสูงขึ้น ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป จีน และอินเดีย ติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ผู้บริโภคต่างลดค่าใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือย ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมือสองเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าสนใจ มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างชัดเจน และมีความยั่งยืนในอนาคต หากสนใจในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมือสอง สามารถติดตามได้จากบทความนี้

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับกำลังมุ่งสู่การฟื้นฟู ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาหนทางสร้างรายได้ใหม่ๆ เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำธุรกิจของตนให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ และเมื่อการกระจายตลาดให้ผลลัพธ์อันโดดเด่นในกลยุทธ์การเติบโตช่วงหลังล็อคดาวน์ การสำรวจแนวโน้มทางธุรกิจในตะวันออกกลางและแอฟริกานับเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม ศักยภาพในตลาดนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

เป็นที่พูดถึงกันมากว่าอัญมณีเพชรสังเคราะห์จะมาแทนที่อัญมณีเพชรแท้ บริษัทอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกหลายรายเริ่มทำตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์กันมากขึ้น แต่จะสามารถแทนที่กันได้หรือไม่ และผู้บริโภคควรจะซื้ออัญมณีเพชรสังเคราะห์หรืออัญมณีเพชรแท้ แบบไหนที่ตอบโจทก์ความต้องการของตนเอง มาค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

‘คุนไซต์’ (Kunzite) อัญมณีพลอยเนื้ออ่อนสีชมพูอ่อนไปจนถึงสีชมพูแกมม่วง มีความแข็งราว 6.5 – 7 ตามโมห์สเกล อัญมณี "คุนไซต์" ที่ขุดพบได้ตามธรรมชาติมักมีขนาดค่อนข้างใหญ่หากแต่มีสีซีดจางจึงถูกนำมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือการฉายรังสีเพื่อให้มีสีเข้มขึ้น โดยแหล่งที่สามารถขุดพบอัญมณีคุนไซต์ได้แก่ บราซิล มาดากัสการ์ อัฟกานิสถาน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น แล้วอัญมณีคุนไซต์มีความเชื่ออย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

อัญมณีแซปไฟร์ถือเป็นหนึ่งในอัญมณีซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะอัญมณีแซปไฟร์สี “Peacock Blue” คุณภาพสูงหรือเฉดสีน้ำเงินโรยัลที่ดูนุ่มนวลคล้ายสีคอของนกยูง ปัจจุบันอัญมณีแซปไฟร์สีน้ำเงินยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและมีผู้ซื้อที่มองหาอัญมณีแซปไฟร์คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปริมาณอุปทานที่จำกัดและราคาที่สูง คุณภาพ แหล่งที่มา และสีของอัญมณีแซปไฟร์แบบไหนเป็นที่นิยมในตลาดใดติดตามได้ในบทความนี้

จีนถือเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ ทั้งยังสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ขณะที่สถานการณ์ในปัจจุบันยังคง ผันผวนจากความท้าทายที่มีอยู่รอบด้าน จีนมีแนวทางการฟื้นตัวอย่างไร มีปัจจัยใดที่สนับสนุนการเติบโต และแนวโน้มใดที่กำลังเป็นกระแสที่น่าจับตามอง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ ตามอ่านได้ในบทความนี้

สหรัฐเป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นตลาดส่งออกอัญมณีหลักของสินค้าไทย หากผู้ประกอบการไทยต้องการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไปยังสหรัฐจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กำหนดไว้ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรอ่านได้ในบทความนี้

RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่คาดหวังของหลายประเทศสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลัง COVID-19 โดยสถานการณ์ล่าสุดมีประเทศสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทำให้ RCEP จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2565 หากเปรียบเทียบกับเขตการค้าเสรีอาเซียนจะเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร ติดตามอ่านได้ในบทความ

การสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างมีจริยธรรมในอุตสาหกรรมอัญมณีพลอยสีนั้น ต้องมองอย่างรอบด้านเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคและคนในท้องถิ่นที่อยู่ปลายสุดของห่วงโซ่อุปทาน CIBJO จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีพลอยสี เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้ออย่างชัดเจนและถูกต้อง แต่ไม่บังคับใช้การเปิดเผยข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่จะกระทบต่อธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืนได้ต่อไป แนวปฏิบัติเป็นอย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

ปัจจุบันผู้บริโภคตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจึงต้องปรับตัวหันมาให้ความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุและการผลิตที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นตลาดหลักที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก ติดตามอ่านอัญมณีเครื่องประดับรักษ์โลกได้ในบทความนี้

ความต้องการอัญมณีและเครื่องประดับทองทั่วโลกยังคงเจิดจรัสในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 33% จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุปสงค์การบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับทองในจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง โดยได้รับแรงผลักดันจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค สถานการณ์ในแต่ละตลาดเป็นอย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

ความต้องการอัญมณีเพชรในจีนเพิ่มสูงตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและยอดขายอัญมณีเครื่องประดับก็เติบโตขึ้นเช่นกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในยุควิถีใหม่ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจีนจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่ตลาดปรับตัวตามความนิยมของผู้บริโภคช่วงหลังล็อคดาวน์ ตลาดจีนมีแนวโน้มขยายตัวจากการปรับธุรกิจอย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มอุตสาหกรรมฟุ่มเฟือยจะเปลี่ยนโฉม คนทุกวัยจะหันมาให้ความสำคัญกับการครอบครองสินทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันระยะยาวมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากอัญมณีทองคำและโลหะเงินที่นักลงทุนเข้าเก็งกำไรมากขึ้นแล้ว อัญมณีเพชรและพลอยสีก็ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่นักลงทุนและนักสะสมทั่วโลกให้ความสนใจในการลงทุนด้วยคุณสมบัติที่เป็นสินทรัพย์คงทน มูลค่าคงอยู่ไม่ลดลงไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังสามารถนำมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ หากสนใจลงทุนติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้

การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในทุกวันและทุกเวลา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีความเชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่ง และย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่ง ดังเช่นการเปลี่ยนแปลงของโลกเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของอัญมณีและเครื่องประดับไปด้วย สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแล้วมีการเปลี่ยนใดบ้างที่น่าสนใจ ติดตามอ่านได้จากบทความนี้

ปัจจุบันอัญมณีเพชรสังเคราะห์เป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคค่อนข้างมาก โดยอัญมณีเพชรสังเคราะห์ทั้ง “laboratory-grown diamond”, “laboratory-created diamond” และ “synthetic diamond” ล้วนมีความหมายเดียวกัน ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอัญมณีเพชรสังเคราะห์ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนแก่ผู้ซื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สำหรับหลักเกณฑ์มาตรฐานของอัญมณีเพชรสังเคราะห์ตามแนวทางของ CIBJO มีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

อัญมณีมงคล ‘มุกดาหาร’ หรือ มูนสโตน อัญมณีในตระกูลเฟลด์สปาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าอัญมณีมงคลตามคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ โดยเรียกกันว่า “พลอยนพเก้า” ความพิเศษของอัญมณีชนิดนี้อยู่ที่ปรากฎการณ์ Adularescence หรือการเหลือบแสงสีฟ้า-ขาว อันสวยงามนวลตาดุจพระจันทร์วันเพ็ญซึ่งได้กลายเป็นที่มาของชื่อเรียกพลอยชนิดนี้ ทั้งยังเป็นอัญมณีประจำเดือนเกิดของผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายนด้วย เรื่องราวและความเชื่อของอัญมณีมุกดาหารเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

ด้วยชื่อเสียงทางความเชื่อ ทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอันตราย โชคลาภ จนไปถึงเมตตามหานิยม ความเชื่อในอดีตเหล่านี้ได้นำพา “หัวนะโม” เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ของชาวนครศรีธรรมราชตั้งแต่โบราณ ให้ได้รับความนิยมมาจนกระทั่งปัจจุบันได้อย่างไร สามารถติดตามได้จากบทความนี้

อุตสาหกรรมเพชรต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับอัญมณี “เพชรสังเคราะห์” (synthetic diamond หรือ lab-grown diamond) ที่มีการผลิตและจำหน่ายออกมาในรูปแบบอัญมณีเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรที่เปลี่ยนแปลงไป จนเกิดการปลอมปนของเพชรสังเคราะห์ในเพชรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อความเชื่อมั่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพชรสังเคราะห์คืออะไร และจะทราบได้อย่างไรว่าเพชรที่จะซื้อนั้นเป็นเพชรธรรมชาติหรือเพชรสังเคราะห์ หาคำตอบได้ในบทความนี้

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้ ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970