Highlight Articles

บทความเด่นด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-ตุลาคม ปี 2566

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 12,705.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 7,391.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

พลัง Soft Power มัดใจลูกค้าซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Soft Power เป็นกระแสที่ผู้คนและแวดวงการตลาดพูดถึงกันอย่างมาก จนรัฐบาลหยิบยกมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศ โดยพลัง Soft Power ที่ทำให้สินค้าของไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติ เช่น อาหาร แหล่งท่องเที่ยวไทย ผ้าไทย มวยไทย และนวดแผนไทย ส่วน Soft Power จะช่วยเผยแพร่ความนิยมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้


สร้างเสียงฮือฮาทีเดียวเมื่อ Italian Trade Agency (ITA) เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างช่างฝีมือเครื่องประดับอิตาลีกับตลาดอเมริกาเหนือ โดยการเปิดตัวเว็บไซต์ e-shopping อันล้ำสมัยที่ไม่ได้มีเพียงหน้าเพจสำหรับจำหน่ายสินค้า แต่ยังเป็นสื่อกลางเพื่อการศึกษา เผยแพร่ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปอีกด้วย ติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้

ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ผู้บริโภค Gen Z มีแนวโน้มที่จะหันไปนิยมคุณค่าแบบผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะมีการนำ AI Art นำมาใช้เป็นเครื่องมือมาต่อยอดศิลปะการผลิตและการออกแบบเครื่องประดับมากขึ้น ติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่นี่

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการนำ AI, AR และ VR มาใช้ร่วมกันในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการสร้างแบรนด์ และการตลาด ธุรกิจต้องยอมรับเทรนด์นี้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งการตลาด และผู้ประกอบการจะหาประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่เทคโนโลยีมอบให้ได้อย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

อัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตอัญมณีมายาวนานกว่า 7,000 ปี จนถึงปัจจุบันยังคงอุดมไปด้วยพลอยสีหลากหลายชนิดทั้งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน ซึ่งอัญมณีหลายชนิดที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ส่วนสถานการณ์การผลิตและการค้าอัญมณีของอัฟกานิสถานในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้ในบทความนี้

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2566 อยู่ที่ 11,128.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.22 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 6,643.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09

ความตกลง CEPA อินเดีย-ยูเออีในปีที่ผ่านมา ทำให้อินเดียมีแต้มต่อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในยูเออีเพิ่มมากขึ้น และยังขยายสินค้าไปยังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้อีก ในขณะที่ไทยอาจเสียเปรียบอินเดียในเรื่องของต้นทุนสินค้าที่สูงกว่าจากภาษีนำเข้าในอัตราปกติ โดยเฉพาะสินค้าที่อินเดียมีศักยภาพอย่างเครื่องประดับทอง แต่สินค้าศักยภาพของไทยอย่างพลอยสีจะไม่ได้รับผลกระทบ และไทยน่าจะส่งออกพลอยสีไปยังอินเดียและยูเออีได้เพิ่มขึ้น อ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมในบทความนี้

พลอยสียังคงตรึงความสนใจของตลาด ดังปรากฏให้เห็นจากการที่อัญมณีระดับคุณภาพสูงหลายชนิดเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นทับทิม มรกต แซปไฟร์ พาราอิบาทัวร์มาลีน ส่งผลให้ราคาอัญมณีเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณอุปทานมีจำกัด แล้วกระแสความนิยมพลอยในตลาดโลกขณะนี้เป็นอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

ในแง่ของการทำธุรกิจนั้น การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะคงไม่มีธุรกิจใดที่ต้องการให้เกิดความตื่นเต้นหรือลุ้นระทึกระหว่างทางเป็นแน่ เชื่อเถอะว่าถึงจะมีการเปลี่ยนแผนระหว่างทางเกิดขึ้น ก็ยังดีกว่าเดินทางไปแบบไม่มีการวางแผนและจุดหมายอย่างแน่นอน ติดตามข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม ตลอดจนแนวโน้มทางการตลาดเครื่องประดับได้ในบทความนี้

ทองคำมีบทบาทความสำคัญในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมาแต่โบราณ กระทั่งปัจจุบันทองคำได้มีการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนด้วย โดยทั่วโลกนั้นมีหลายประเทศที่พัฒนาการจากตลาดค้าขายทองคำในประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก ขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมทองคำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมายาวนาน โอกาสที่ไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำแห่งใหม่ของโลกมีมากน้อยเพียงใด สามารถอ่านได้ในบทความ

คอรันดัมเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้เป็นอัญมณี มีความสำคัญและได้รับความนิยมสูงในตลาดพลอย ไม่ว่าจะเป็นทับทิม ไพลิน บุษราคัม พัดพารัดชา ซึ่งในการซื้อขายอัญมณีดังกล่าวจะพิจารณาคุณภาพตามหลัก 4Cs ประกอบด้วย สี (Color) ความสะอาด (Clarity) การเจียระไน (Cut) และน้ำหนัก (Carat Weight) โดยในการพิจารณาคุณภาพอัญมณีนั้น สีเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ผ่านมา GIT ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานสีต่างๆ ของคอรันดัมสำหรับใช้ในการออกใบรับรอง เช่น มาตรฐานทับทิมสีเลือดนกพิราบ มาตรฐานไพลินสีรอยัลบลู และสีคอร์นฟลาวเวอร์บลู มาตรฐานพัดพารัดชา รวมถึงมาตรฐานทับทิมสีตากระต่าย

ในตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงศักยภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของ 3 ประเทศในกลุ่ม GCC ได้แก่ ยูเออี บาห์เรน และคูเวต ไปแล้ว ในตอนจบนี้จะกล่าวถึงการเจาะตลาดอีก 3 ประเทศที่เหลือ ได้แก่ โอมาน กาตาร์ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งก็เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นโอกาสสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเช่นกัน ติดตามรายละเอียดได้บทความนี้

ตะวันออกกลาง GCC ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน เป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง นอกจากต้องการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วยังต้องการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยอย่าง อัญมณีและเครื่องประดับอีกด้วย ตลาดนี้จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

การออกแบบเครื่องประดับได้รับแรงบันดาลใจอันหลากหลายจากการผสมผสานเทรนด์ในอดีตและกระแสร่วมสมัยเข้าด้วยกัน โดยโซเชียลมีเดีย ความลื่นไหลในหลากหลายแง่มุม การนำหลักการออกแบบใหม่มาตีความและทำซ้ำตามแนวทางแบบสมัยใหม่ ตลอดจนการปรับแต่งให้เหมาะกับเฉพาะบุคคลและความยั่งยืน ล้วนถือเป็นประเด็นสำคัญในแวดวงการออกแบบเครื่องประดับทุกวันนี้ ทำให้เครื่องประดับหลายมิติจะสร้างกระแสในปีนี้ ซึ่งมีแนวคิดการดีไซน์แบบไหนบ้างติดตามได้จากบทความนี้

เครื่องประดับที่มีดีไซน์และจุดประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลาย หรือ Functional Jewelry กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีตั้งแต่เครื่องประดับตกแต่งร่างกายไปจนถึงสินค้าเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ ผสมผสานความงามและประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นสินค้านำเทรนด์ที่เน้นดีไซน์อันทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน โอกาสทางการตลาดของ Functional Jewelry มีศักยภาพอย่างไรติดตามได้จากบทความนี้

เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้   ตั้งค่า ยอมรับ

×
140 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร: 0 2634 4970